POLITYKA PRYWATNOŚCI PARKINGU TINA 

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Pani/Pana niezbędne informacje, z których dowie się Pani/Pan jakie są zasady korzystania z usług Parkingu Tina przy ul. Mieczysława Medweckiego 49 w Balicach stanowiącego własność Real-Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Siewnej 44, 31-231 Kraków, KRS: 0000123369, NIP: 6771001609, REGON 008072140.

1. Zasady przetwarzania danych osobowych

W momencie przekazania nam przez Panią/Pana danych osobowych, czy to osobiście, telefonicznie, po przez naszą stronę internetową czy też za pośrednictwem korespondencji pisemnej lub e-mailowej, stajemy się ich administratorem. Zapewniamy, iż przetwarzamy Pani/Pana dane tylko w takim zakresie i celu, w jakim zostały nam one udostępnione oraz w granicach i na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa:

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Real-Construct Sp. z o.o. w Krakowie, adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków, KRS: 0000123369, NIP: 6771001609, REGON 008072140. Kontakt z Administratorem odbywa się: listownie na adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków, telefonicznie: +48 887 645 346 pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@parkingtina.pl.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Użytkowników usług Parkingu Tina oferowanych przez Real-Construct Sp. z o.o. oraz osób odwiedzających stronę internetową  http://parkingtina.pl/.

1.3. Podczas świadczenia naszych usług zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię/imiona i nazwisko,

b) numer telefonu,

c) adres e-mailowy,

d) numer rejestracyjny pojazdu.

1.4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz polskimi przepisami prawa, w następujących celach:

a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o najmu miejsca parkingowego łączących Panią/Pana z Administratorem.

b) art. 6 ust. 1 pkt c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z innych przepisów prawa (np. udzielenie informacji uprawnionym do ich żądania organom, wypełnienie postanowień sądów, współpraca z ubezpieczycielami, etc.); w celu archiwalnym;

c) art. 6 ust. 1 pkt d RODO w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, w związku ze świadczeniem usług przez Administratora;

d) art. 6 ust. 1 pkt f RODO z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.

1.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić świadczenie usługi przez Administratora.

1.6. W przypadku otrzymania danych od podmiotów współpracujących z Administratorem np. wypożyczalni w ramach udostępniania nam danych osobowych, informujemy zgodnie z art. 14 RODO, że dane możemy przetwarzać również w powyższych celach. Stosujemy wówczas te same wymogi, które zostały opisane w niniejszej Polityce prywatności.

1.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umów i zobowiązań łączących Strony, okres wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych, rachunkowych i archiwalnych. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

1.8. Przekazane Administratorowi dane osobowe mogą być przekazywane dalej niżej wymienionym odbiorcom:

a) podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy władzy publicznej), w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w związku z usługami świadczonymi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, usługi kurierskie i pocztowe, usługi hostingowe i poczty elektronicznej).

1.9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych osobowych,

d) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.

– na zasadach i w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim na zasadach określonych w RODO.

1.10. Żądanie realizacji swoich praw proszę kierować listownie na adres: ul. Siewna 44, 31-231 Kraków lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@parkingtina.pl.

1.11. Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych, jak i nie przekazuje danych poza EOG.

2. Pliki cookies

2.1. Strona internetowa „http://parkingtina.pl/” używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Cookies są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Pani/Pana komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera jest następujący:

• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika)

• nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

• nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

• czas nadejścia zapytania,

• pierwszy wiersz żądania HTTP,

• kod odpowiedzi HTTP,

• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

• informacje o przeglądarce Użytkownika,

• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

2.2. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową http://parkingtina.pl/. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

2.3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

2.4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową http://parkingtina.pl/ nie przechowują żadnych danych osobowych.

2.5. Może Pani/Pan zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Twoje przeglądarki internetowej:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

2.6. Należy mieć na uwadze, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

 

Do góry

-->